Ansattoversikt


Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732

Narvik videregående skole

Ansatte i avdelingen Narvik videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732