Du er her:

Installering av skrivere

Windows 10

Lærte om diabetes fra pasientenes ståsted.

Elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån.

Starter opp mandag 18. mai kl. 17.00 - 19.00.

Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt og vil naturligvis gjøre det nå også. Samtidig opprettholdes smitteverntiltakene og de reisende oppfordres til å holde avstand.

Ikke alle skal tilbake på mandag selv om skolene åpner.

Gjelder for skoleåret 2020-2021.

VG1-klasse laget naturstier for rastløse sjeler.

For å begrense smitte vil det ikke være mulig med drop-in.

Fra mandag 27. april åpner skolen for praktisk undervisning på vg2 og vg3 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Skjermdump av artikkel om avlysing av muntlig eksamen fra Regjeringen.no

Standpunktkarakteren blir ekstra viktig i år.