Du er her:

Besøk fra Språklab

Onsdag 26. og torsdag 27. januar hadde Narvik vgs besøk av Terje Dahl fra ARM Språklab.

Hensikten med besøket var å oppgradere skolens webbaserte språklab og gi en oppdatering av nye muligheter til språklærene og språkelevene på studiested Frydenlund.

ARM Lingua er en webbasert språklab og er integrert i Fronter og It's Learning.  Den krever dermed ingen fysisk installasjon, og er alltid tilgjengelig for elever og lærere via internett.

Det følger med øvingsmateriell for hvert språk (nok til et skoleår), og lærere kan også selv legge inn eget øvingsmateriale. ARM Språklab er et rent nettbasert verktøy som gir systematisk uttaletrening for fremmedspråkelever, differensiert oppfølging av og tilbakemelding til eleven fra lærerens side og læreren muligheter til å bygge egne oppgaver og å organisere språkopplæringen

http://www.spraklab.no

Tekst og bilder: Fiona Ellingsen