Du er her:

Elever fra Narvik vgs med på European Ungdoms Parlament i Trondheim

Narvik videregående skole, studiested Frydenlund er kommet med på årets nasjonalsesjon av European Ungdoms Parlament i Trondheim 14.-16. september.
 

Delegasjonen fra Narvik ble nylig trukket ut etter en intern debatt-konkuranse.

Daniel Aasberg, Sigve Elstad og Kristin Knudsen fra Vg1 og Henrikke Addison fra Vg2 er valgt ut i fra deres evne til å debattere, deres kunnskap, evne til å samarbeide, god holdning samt at de snakke flytende engelsk. Læreren som skal følge delegasjonen til Trondheim er Fiona Jane Ellingsen fra studiested Frydenlund.

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram der elever i videregående skoler i 38 land i Europa kommer sammen for å diskutere felles politiske problemstillinger. Læringsprogrammet er underlagt Schwartzkopf-stiftelsen og har internasjonalt sekretariat i Berlin. Generalsekretæren i Europarådet Thorbjørn Jagland og Europaparlamentets president Jerzy Busek er høybeskyttere for EYPs aktiviteter. Se www.eypej.org for mer informasjon.Hver skole fordeles på to komiteer med to elever fra samme skole i hver komité. Elever fra Narvik er tildelt; ”Committee on Fisheries” og ”Committee on Constitutional Affairs”.

Organisasjonsstrukturen i EYP Norge 
Organisasjonsstrukturen i EYP Norge er todelt, med Nasjonalkomiteen for Europeisk ungdomsparlament i Norge og ungdomsforeningen the European Youth Parliament Norway Alumni Association, EYPNAA. Nasjonalkomiteen er en offentlig komité med statlige overføringer.

EYPNAA er en frivillig og medlemsbasert organisasjon bestående av ungdommer som tidligere har deltatt på norske og internasjonale sesjoner. EYPNAA har ansvar for nasjonalsesjonene og trening av ungdomsledere. Organisasjonen er demokratisk organisert med årlig generalforsamling.

Tekst og bilde: Fiona Ellingsen