Du er her:

Oppdatert: Info om nettbasert undervisning

Klikk for stort bildeAlle elever må forholde seg til beskjeder fra lærerne sine på Itslearning.

Oppdatering fra rektor Anita Merete Sletbakk, 16. mars

Vi er inne i en situasjon som ingen av oss har opplevd tidligere. Dette gir oss store utfordringer som vi i fellesskap må finne løsninger på. I den sammenhengen ønsker vi å presisere noen forhold:

 • Det er viktig at elevene forholder seg til planer, arbeidsoppgaver og avtaler som er inngått med den enkelte faglærer/kontaktlærer. Dersom elever ikke deltar i faglige opplegg, så regnes dette som fravær.
 • Det legges til grunn at alle elever har daglig kontakt (digitalt eller på andre hensiktsmessige måter) med sine faglærere/kontaktlærer.
 • Elevene må sette av tid til skolearbeid i samme omfang som timeplanen viser hver dag, og være tilgjengelig etter avtale med den enkelte lærer.
 • Elevene frarådes på det sterkeste å påta seg ekstra arbeid (ikke skolearbeid) som i neste omgang vil gå ut over skolearbeidet.
 • Elevene må gjøre seg vurderbare slike at de ikke risikerer å miste standpunktkarakterer. Situasjonen vi er inne i vil sannsynligvis kreve større innsats enn ordinær skole, da skolearbeidet vil foregå hjemme uten direkte kontakt med lærer/veileder.
 • Ved faglige spørsmål kontaktes faglærer/kontaktlærer.
 • Ved andre spørsmål eller behov for noen å snakke med, så kan kontaktlærer, rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier kontaktes.

Informasjon fra Skolehelsetjenesten

Elever ved Narvik vg skole (alle tre studiesteder) kan kontakte skolehelsetjenesten på telefon:
- ved behov for noen å snakke med
- ved spørsmål om prevensjon 

Helsesykepleier Elisabeth Mohn
mobil: +47 971 95 601
epost: elisabeth.mohn@narvik.kommune.no 

 

 

Opprinnelig artikkel

I den ekstraordinære situasjonen rundt smitteverntiltak gjennomført av Nordland Fylkeskommune er det behov for å presisere noen punkter rundt nettbasert undervisning.

Følgende forpliktelser gjelder for ALLE elever:

 • Alle elever er forpliktet til å kommunisere med sin kontaktlærer på egnet kommunikasjonsplattform for å få oversikt over hvordan undervisningen foregår fremover.
 • Its Learning er hovedplattform for undervisningsopplegg, oppgaver, innleveringer osv. Alle lærere vil bruke Its Learning som den primære kanal for informasjon. Herunder kommer også informasjon om eventuelle andre plattformer som brukes, f.eks skype.
 • Selv om klasseromsundervisningen er avlyst må alle elever gjøre seg vurderbare gjennom perioden med stengte skoler. Dette innebærer at elever som ikke følger med på kommunikasjon og vurderinger som gis digitalt vil risikere å miste karakterer i fag på bakgrunn av manglende vurderingsgrunnlag.
 • I praktiske fag har lærere forpliktet seg til å gjennomføre så mye av den teoretiske delen av opplæringen som mulig i perioden. Enkelte tilpasninger kan forekomme, men må avtales direkte med kontaktlærer/faglærer. Ingen har anledning til å gjøre egne avtaler med bedrifter, arbeidsgivere eller lignende uten at kontaktlærer eller faglærer har godkjent dette.
 • Alle lærere er forpliktet av skolen til å være tilgjengelig for sine elever via digitale plattformer og skype.