Du er her:

Velkommen til skolestart 2018-19

Åpent Skole på Oscarsborg 2018 - Klikk for stort bilde VG1-elever møter mandag 20. august kl 10:00 på sitt studiested.
VG2- og VG3-elever møter mandag 20. august kl 12:00 på sitt studiested.

Velkommen som elev ved Narvik videregående skole!

Det er en glede å ønske deg velkommen til Narvik videregående skole. Jeg håper at vi som jobber på skolen kan innfri dine forventninger til dette skoleåret. Vi som er ansatt på skolen vil gjøre alt vi kan for at du skal få et godt og lærerikt år.

Narvik videregående skole er en stor skole med 800 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3. Elevene er fordelt på 12 forskjellige utdanningsprogram på tre forskjellige studiesteder: Frydenlund, Oscarsborg og Solhaugen. Du finner mer informasjon om de forskjellige utdanningsprogrammene under overskriften STUDIETILBUD på skolens hjemmeside narvik.vgs.no. På skolens hjemmeside finner du også en del PRAKTISK INFORMASJON som kan være nyttig for deg å vite.

Skolestart:
Tidspunkt for skolestart er mandag 20. august.
- Vg1 møter kl. 10.00 på sitt studiested.
- Vg2 og Vg3 møter kl. 12.00  på sitt studiested.

Møtested Aulaen Frydenlund:
Idrettsfag og alpint, regulære studiespesialiserende utdanningsprogram, studiespesialisering med teknologi og forskningslære, studiespesialisering med musikk, påbygging til generell studiekompetanse

Møtested Kantina Oscarsborg:
Teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk, IKT servicefag, elektrofag, restaurant- og matfag, service og samferdsel

Møtested Kantina Solhaugen:
Helse- og oppvekstfag, design og håndverk, frisør, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon

PC-avtale og avtale om lån av bøker
Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevavtaler  Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i fylkets portal elevavtale.nfk.no  Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Elevene får låne alle lærebøker på skolen. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen for Vg1-elevene, mens Vg2- og Vg3-elever som ikke har kontrakt fra ifjor må skrive ut og signere kontrakten som du finner her: http://sfks.nfk.no/ekwebny/docs/dok/dok08381.pdf 
Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms. I sms-en vil det være lenke til kontraktsmodulen der utfyllende informasjon vil bli lagt ut.

Skoleskyss
Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du søke på nett om dette. Det gjeldet både 10. klassinger og de som allerede har skoleskyss. Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss her: minskyss.nfk.no/

Lån / Stipend
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Husk at du selv må søke om stipendet! Lånekassens nettsøknad finnes på lanekassen.no

Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp:
Oscarsborg 75 65 65 00
Frydenlund 75 65 66 00
Solhaugen 75 65 67 00

For at du skal lykkes med opplæringen er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som elev. Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning. Vi gleder oss til å møte deg på skolen og bli kjent med deg.

På nytt velkommen til Narvik videregående skole!

Med vennlig hilsen

Anita Sletbakk
Rektor

 

Inntaksbrev for yrkesfag:

Studiested Oscarsborg

Teknisk og industriell produksjon: Inntaksbrev TIP (DOCX, 190 kB)
Bygg- og anleggsteknikk: Inntaksbrev Bygg- og anleggsteknikk (DOCX, 191 kB)
Elektrofag: Inntaksbrev Elektro (DOCX, 190 kB)
Restaurant og matfag: Inntaksbrev Restaurant og matfag (DOCX, 190 kB)
Service og samferdsel:

Inntaksbrev Service og samferdsel Vg1 (DOCX, 190 kB)

  Inntaksbrev IKT-Servicefag Vg2 (DOCX, 190 kB)

Studiested Solhaugen

Helse- og oppvekstfag: Inntaksbrev Vg1 Helse og oppvekstfag (DOC, 215 kB)
  Inntaksbrev Vg2 Ambulansefag (DOC, 215 kB)
  Inntaksbrev Vg2 Barne og ungdomsarbeider (DOC, 216 kB)
  Inntaksbrev Vg2 Helsefagarbeider (DOC, 216 kB)
Design og håndverk:

Inntaksbrev Vg1 Design og håndverk (DOCX, 40 kB)

  Inntaksbrev Vg2 Frisør (DOCX, 76 kB)
Kunst, design og arkitektur: Inntaksbrev Vg3 Kunst, design og arkitektur (DOCX, 40 kB)
Medier og kommunikasjon: Inntaksbrev Medier og kommunikasjon (DOC, 66 kB)
Fant du det du lette etter?