Du er her:

Velkommen til skolestart 2020-21

Klikk for stort bildeNår og hvor skal du møte på første skoledag?

Velkommen som elev ved Narvik videregående skole!

- VG1-elever, tilrettelagt videregående opplæring og innføringsklasse møter mandag 17. august kl. 10:00 på sitt studiested.
- VG2- og VG3-elever møter mandag 17. august kl. 12:00 på sitt studiested. Flere detaljer finner du nedenfor.

Det er en glede å ønske deg velkommen til Narvik videregående skole. Jeg håper at vi som jobber på skolen kan innfri dine forventninger til dette skoleåret. Vi som er ansatt på skolen vil gjøre alt vi kan for at du skal få et godt og lærerikt år.

Narvik videregående skole er en stor skole med 800 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3. Elevene er fordelt på tre forskjellige studiesteder: Frydenlund, Oscarsborg og Solhaugen. Du finner mer informasjon om de forskjellige utdanningsprogrammene under overskriften STUDIETILBUD på skolens hjemmeside narvik.vgs.no. På skolens hjemmeside finner du også en del FOR ELEVER som inneholder ting som kan være nyttig for deg å vite.

Smittevern:
Dette skoleåret vil skolehverdagen bli preget av at det pågår en pandemi. Det betyr at vi alle må ta smittevern på alvor, noe vi gjør fra første stund. Vi skal alle følge 3 enkle regler:

- Vaske hender
Holde avstand
Vær hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon

Skolen følger de retningslinjene som blir gitt av sentrale myndigheter (Utdanningsdirektoratet), og av lokale myndigheter (Narvik kommune). Det blir mer informasjon om smittevern når du kommer på skolen.

Møtested Frydenlund:
- Idrettsfag og alpint
- Regulære studiespesialiserende utdanningsprogram
- Studiespesialisering med teknologi og forskningslære
- Påbygging til generell studiekompetanse

Vg1 og møter kl. 10.00 i aulaen.
Vg2/ vg3 møter på sine klasserom kl. 12.00.
Vg3 Påbygging møter kl 12.00 i aulaen

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

Møtested Oscarsborg:
- Teknikk og industriell produksjon vg1/ Industriteknologi vg2/ Kjøretøy vg2
- Bygg og anleggsteknikk vg1/ Byggteknikk vg2
- Elektrofag vg1/ Elenergi vg2/ Data og elektronikk vg2
- Restaurant- og matfag vg1/ Kokk og servitørfag vg2
- IKT servicefag vg2

Vg1 møter kl. 10.00. Teknikk og industriell produksjon og byggfag møter i kantina. Elektro og restaurant og matfag møter i Cafe Oscar.
Vg2 møter kl. 12.00 direkte på sine klasserom.

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

Møtested Solhaugen:
- Innføringsklassen
- Tilrettelagt videregående opplæring
- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1/ Frisør vg2
- Helse- og oppvekstfag vg1/ Ambulansefag vg2/ Barne- og ungdomsarb vg2/ Helsefagarbeider vg2
- Medier og kommunikasjon vg3

Vg1/ innføringsklassen møter kl. 10.00 i kantina.
Vg2/ vg3 møter kl. 12.00 i kantina.

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

PC-avtale og avtale om lån av bøker
Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevavtaler  Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Elevene får låne alle lærebøker på skolen. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen.

Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms. I sms-en vil det være lenke til kontraktsmodulen der utfyllende informasjon vil bli lagt ut.

Skoleskyss
Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du søke på nett om dette. Det gjeldet både 10. klassinger og de som allerede har skoleskyss. Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss her: minskyss.nfk.no/

Lån / Stipend
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Husk at du selv må søke om stipendet etter du har møtt opp på skolen og tatt imot skoleplassen! Lånekassens nettsøknad finnes på lanekassen.no

Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp:
Oscarsborg 75 65 65 00
Frydenlund 75 65 66 00
Solhaugen 75 65 67 00

For at du skal lykkes med opplæringen er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som elev. Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning. Vi gleder oss til å møte deg på skolen og bli kjent med deg.

På nytt velkommen til Narvik videregående skole!

Med vennlig hilsen

Anita Sletbakk
Rektor

 

Inntaksbrev for yrkesfag:

Studiested Oscarsborg

Studiested Solhaugen