Ansattoversikt


Studiespesialisering - Språk og samfunnsfag

Ansatte i avdelingen Studiespesialisering - Språk og samfunnsfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 66 84 944 79 088
Lektor med tillegg 75 65 66 80 991 68 510
Stefan Hugo Bye
Fagkoordinator engelsk og nettlære 75 65 37 81
Fiona Jane Ellingsen
Adjunkt 75 65 66 33 913 55 986
Hilde J. Fraser
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 71 468 89 363
Sandra Gibbe
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 04
Heidi Hergot
Lektor 75 65 66 09 917 35 087
Astrid Storaker Holst
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 61 990 07 057
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 60 402 33 774
Birgitte Johansen
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 65 77
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 04 24 411 61 346
Adjunkt 75 65 66 19 480 33 576
Henrik Meek
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 62 472 91 791
Tone Myklevold
Lektor 75 65 04 23
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 91 913 04 181
Ole Lie Nicolaysen
Adjunkt m/ tillegg 75 65 66 29 992 72 311
Idar Notøy
Avd. leder språk og samfunnsfag Frydenlund 75 65 67 04 997 79 660
Eva Lian Ryan
Adjunkt 75 65 66 31 405 68 872
Ina Steglich