Du er her:

Nye forskrifter fra Lånekassen

Klikk for stort bilde Lånekassen Gjelder for skoleåret 2020-2021.

Du kan lese om de viktigste regelendringene her.

For elever med ungdomsrett er disse endringene spesielt relevante:
Nye satser for utstyrsstipend.
- Endring i regler om rapportering av fravær.
- Det kommer et nytt tilleggslån for de over 18 år som har barn.

For elever uten ungdomsrett er disse endringene spesielt relevante:
Kravet om at man må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdanning fjernes. Fra neste studieår kan elever få lån og stipend uansett hvor få årstimer de tar.
- Deltidselevene får lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange årstimer de planlegger å ta. Frem til nå har det vært en trinnvis ordning med tildeling av lån og stipend til deltidsutdanning. 
- Det kommer nye tilleggslån for de som er over 30 år og for de som har barn.
- Aldersgrensen for hvor lenge man kan få fullt lån heves. Det gjør også aldersgrensen for når lånet skal tilbakebetales.

I tillegg til endrede regler så er noen av begrepene i forskriften endret. For elever med ungdomsrett er disse begrepsendringene spesielt relevante:
- Grunnstipend skifter navn til inntektsavhengig stipend.
- Forsørgerstipend skifter navn til barnestipend.
- Bostipend skifter navn til borteboerstipend.

Når kan elever søke om lån og stipend?
- Søknaden åpner i begynnelsen av juni for elever med ungdomsrett.
- Søknaden åpner i løpet av juni for elever uten ungdomsrett.
- Elevene kan søke når de har fått skoleplass.