Ekspedisjonen

Oscarsborg 75 65 65 00
Frydenlund 75 65 66 00
Solhaugen 75 65 67 00

Ekspedisjonen på ditt studiested kan hjelpe med:
- Daglig skyss
- Skolebevis
- Lån/stipend
- Vitnemål/kompetansebevis
- Generell veiledning/informasjon

Ta godt vare på original dokumentasjon.