Formidlingskoordinatorer

Formidlingskoordinatoren skal bidra til at flest mulig som søker læreplass blir formidlet og får lærekontrakt, enten som lærling eller lærekandidat. Formidlingskoordinatoren samarbeider med yrkesfaglærerne, rådgivere, oppfølgingstjenesten, bedrifter og opplæringskontor.

Søknadsfristen for å søke om lærlingeplass er 1. mars; for lærekandidater 1. februar. Her kan du lese mer om søknadsfrister.

Trenger du hjelp til å finne læreplass, eller hjelp med søknad og CV, ta kontakt.

Formidlingskoordinator:

Studiested Oscarsborg

Roger Sivertsen
- Kontor: 756 56 576
- Mobil: 990 43 113
- Epost: rogsiv@vgs.nfk.no

Studiested Solhaugen

Margit Hauge Livelten
- Kontor: 756 56 734
- Mobil: 957 82 998
- Epost: marliv@vgs.nfk.no

 

Les mer om lærlingeordningen.

Les mer om lærekandidatordningen.

Les mer om fagbrev og svennebrev.

Kontaktpersoner

Roger Sivertsen
Adjunkt m/tilleggsut
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver