Helsetjeneste og fysioterapi ved Narvik vgs

Ved Narvik videregående skole er skolehelsetjenesten representert av både helsesøster og fysioterapeut som er tilgjengelig på hvert studiested. I gjennom prosjektarbeid for skoleåret 2018/2019 er tjenesten styrket med fysioterapeut og lege, hvor fysioterapeut har fysisk tilstedeværelse på skolene på lik linje som helsesøster.

Skolehelsetjenesten arbeider både helsefremmende og forebyggende. Tjenesten tilbyr veiledning, støtte og hjelp til elevene ved skolen. Tjenestens mål er å øke elevenes helsebevissthet, bedre det fysiske og sosiale miljøet og motivere hver enkelt elev til å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.

Elevene kan komme med spørsmål som gjelder helse eller trivsel, eller med bekymringsmeldinger om noen dere kjenner. Skolehelsetjenesten kan også henvise til annen kvalifisert hjelp dersom det er behov for det.

Skolehelsetjenesten arbeider tverrfaglig og vil ofte samarbeide med lærere, rådgivere, miljøtjenesten og øvrig personell på skolen. Eleven selv bestemmer hva skolehelsetjenesten kan ta opp med de andre. Helsetjenesten har taushetsplikt.

Det finnes i tillegg et kommunalt tilbud som heter ”Helsestasjon for ungdom”. Det er hver torsdag fra kl 14.00 - kl 17.30, og gjelder hele skoleåret. Her kan elever ta opp spørsmål som angår helse og/eller trivsel. Vi gir veiledning og hjelp ved spørsmål om prevensjon, graviditet og/eller om seksuelt overførbare sykdommer. Her vil dere få kunne snakke med både helsesøster, jordmor og lege. Tilbudet er gratis.

”Helsestasjon for ungdom” finner du vis-à-vis kinoen, Kongens gate 49.
Telefon 76 91 32 00/ 971 95 601.  

Fysioterapeut på studiested Oscarsborg og Solhaugen:
Heidi Mikalsen, 951 46 880 

Fysioterapeut på studiested Frydenlund:
Kicki Jakobsson, 911 20 116

Kontaktpersoner

Liv Conradi
Helsesøster Frydenlund
Elisabeth Mohn
Helsesøster Oscarsborg
Helsesøster