Elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden.

Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen.

En bra elevrådssak er:
- Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre.
- Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.  
- Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant.

Solhaugen:
- Leder:
- Nestleder:

Frydenlund:
- Leder:
- Nestleder:

Oscarsborg:
- Leder:
- Nestleder:

Kontaktpersoner

Anders Warensjö
Miljøtjenesten
Greg Henning Iversen
Miljøterapeut
Yvonne Christensen
Miljøterapeut