Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) sin oppgave er å hjelpe og veilede deg som ikke søker, får eller tar imot videregående skole- eller læreplass, og deg som slutter i løpet av skoleåret.

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine planer for videre opplæring/utdanning.

 

OTs formål er å sørge for at all ungdom som tilhører tjenestens målgruppe får tilbud om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse. Tilbudene skal primært føre frem til:
- studiekompetanse
- yrkeskompetanse
- delkompetanse innenfor videregående opplæring

OT er en del av rådgiver- og elevtjenesten i videregående skole og samarbeider i særlig grad med rådgivere i grunnskole, arbeidsmarkedsetaten (NAV), den pedagogisk- psykologiske tjenesten (PPT), sosial- og helsetjenesten og opplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunen som har hovedansvar for Oppfølgingstjenesten, men tjenesten bygger på et samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for ungdom.

 

Oppfølgingstjenesten Narvik videregående skole

OT- koordinator: Greta Stormo Myreng
Telefon: Direkte 75 65 66 39 / sentralbord 75 65 60 00 / mobil 90 02 39 74
E- post: gremyr@vgs.nfk.no
Postadresse: 8512 Narvik
Besøksadresse: Studiested Frydenlund, Villaveien 59

Kontaktpersoner

Greta Stormo Myreng
OT-koordinator, Oppfølgingstjenesten Narvik vgs