Utdanningsverkstedet - UDV

Et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanning og arbeid -/praksisplass. 

Du kan være 1 -2 dager på skolen, og 3 -4 dager i arbeid/arbeidspraksis.

 UDV kan tilby:
- Hjelp til å strukturere skole- og arbeidsdagen
- Oppfølging på praksis-/arbeidsplassen
- Undervisning i enkeltfag
- Veiledning om yrkes- og utdanningsvalg
- Hjelp til jobbsøking og utarbeiding av CV

Du bør vurdere UDV dersom du:
- Ønsker å forbedre karakterene dine i fag
- Ikke har søkt skole eller er usikker på hva du skal bli
- Ikke kom inn på det utdanningsprogrammet eller den skolen du ønsket
- Har valgt feil
- Slutter i løpet av skoleåret

Hva kan du ha igjen etter et skoleår i UDV?
- Attest fra en arbeidsgiver som kan gi deg fortrinn til sommer-/helgejobb
- Kursbevis
- Bli mer bevisst dine valg og moden for videre skolegang
- Økt motivasjon for videre utdanning

 

Ta kontakt med oppfølgingstjenesten og UDV.

Vi tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og prøver å lage et best mulig tilbud til deg ut ifra de rammene vi har.

Avdelingsleder: Marit Strand Sørensen, tlf 75 65 65 04/ 996 93 795

OT-koordinator: Greta Stormo Myreng, tlf 75 65 66 39 / 900 23 975

Kontor: Narvik videregående skole, studiested Oscarsborg, Dronningens gt 68.

Kontaktpersoner

Marit Strand
Avdelingsleder for Elev og lærlingtjenesten
Greta Stormo Myreng
OT-koordinator, Oppfølgingstjenesten Narvik vgs