Rådgivere ved Narvik vgs

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder
- skole og fag
- utdanning og yrkesvalg
- videre studier i Norge og i utlandet
- personlige eller sosiale saker

Narvik vgs har rådgivere på alle tre studiesteder. De har timeplan med møtetid på sine dører, eller du kan ta kontakt på telefon eller epost for å gjøre en avtale. Telefonnummer og epost-adresser finner du til høyre på denne siden.

Elever skal ikke forlate timen for å snakke med rådgiver uten at de kan bekrefte at de har en avtale. Etter samtale hos rådgiver får eleven en bekreftelse fra rådgiver på gjennomført samtale. Denne leveres til lærer som har timen. Slike rådgiversamtaler skal ikke føres som fravær, eller anmerkes på annen måte.

Rådgiverne kan for eksempel hjelpe deg med:
- Valg av utdanningsprogram og valg av fag.
- Yrkesorientering og individuell veiledning ved valg av utdanning/yrke.
- Valg av studier i Norge og utlandet.
- Personlige, helsemessige eller sosiale problemer som virker inn på skolehverdagen din.
- Å få kontakt/hjelp fra andre institusjoner.
- Å få nødvendig tilrettelegging i undervisningen ved behov.
- Viktige tiltak i forbindelse med for eksempel høyt fravær som skyldes sykdom.
- Samarbeid mellom hjem og skole.
- Kontakt med inntakskontor og arbeidskontor.
- Samarbeid med oppfølgingstjenesten.

Vi formidler også kontakt med BUP, PPT, helsesøster, familievernkontor osv. Vi samarbeider tett med elevenes kontaktlærere, faglærere og avdelingsledere. Ved behov samarbeider vi også med foresatte.

NB! Rådgiver har taushetsplikt, og vil bare etter avtale med deg formidle opplysningene videre om det skulle være aktuelt. Vi har også opplysningsplikt om vi får informasjon om noe som skulle være til skade for eleven.

Søknadsfrister Videregående skole:
- 1. februar Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.
- 1. februar Søkere med behov for fortrinnsrett/individuell behandling.
- Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning.
- 1. mars Søknadsfrist fellesinntak. Du søker på http://www.vigo.no.
- ca. 10. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.
- ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.
- ca. 30. juli 2. gangs inntak til videregående skole.
- 15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst. 
- Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av rett er 1. november.

Høyere utdanning:
- 1. mars: søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
- Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak er 15. april


NYTTIGE LENKER:
- Videregående opplæring: http://www.vilbli.no
- Søke videregående opplæring: http://vigo.no
- Høyere grunnutdanninger: http://samordnaopptak.no
- Interesse- og ferdighetstest: http://www.skoletest.no
- Studier i utlandet: http://www.ansa.no/ eller http://sonor.no
- Studie- og skoleoversikt for utdanning i Norge og utlandet: http://www.studievalg.no
- Portal for utdanning, karriere og læring: http://utdanning.no

Kontaktpersoner

Grethe Einarsen
Lektor m/tilleggsutd
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver
Bjørn-Terje Sletbakk
Rådgiver
Grete Punsvik
Rådgiver
Vidar Løkeng
Rådgiver
Mona Holtet Elstad
Rådgiver / Faglærer. Adjunkt m/tilleggsutdanning
Ulla Bente Pettersen
Rådgiver Lektor med tilleggsutdanning