Lover og rettigheter

Som elev i videregående skole har du mange lover og rettigheter som gjelder. Hva gjør du ved fravær? Har du rett på stipend fra lånekassen? Hva kan du forvente av skolen? Dette vil du finne en liten oversikt over her ved å trykke på knappene i menyen over.