Lover

En sky som lager et paragraftegn - Klikk for stort bilde

I skolehverdagen er det en mengde lover og forskrifter som regulerer hvilke rettigheter og plikter du har som elev, og vi har som skole.

Læreplanene i hvert fag beskriver hva du skal kunne når opplæringen er fullført.

Lover

Noen av de viktigste lovene vi må forholde oss til er

  • Opplæringsloven
  • Forskrifter til opplæringsloven
  • Forvaltningsloven

Ordensreglement

Skolene i Nordland fylkeskommune har et felles ordensreglement vi alle må rette oss etter. 

 

Føring av fravær

Det er laget retningslinjer for hvordan føring av fravær skal håndteres, og dine plikter som elev i forbindelse med dette. Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset, unntatt fravær etter 10-dagersregelen.

Du må alltid levere egenmelding ved fravær. Hvis det er mulig skal du legge fram dokumentasjon på forhånd. Egenmelding leveres via iSkole.

Rett til å klage

Det er utarbeidet et eget skjema hvis du mener at det er grunn til å klage på arbeidsmiljøet ditt med bakgrunn i opplæringslovens kapittel 9a.