Skolemiljøutvalg

Klikk for stort bilde

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Kontaktpersoner

Anita Merete Sletbakk
Rektor
Lennart Karlsen
Studierektor Yrkesfag
Thore Asheim
Studierektor