Foreldremøter

Når kommer informasjon om foreldremøtene?

Foresatte for elever på VG1 har to foreldremøte i løpet av skoleåret. Det første skjer i løpet av september, og her vil du få en god del generell informasjon om hva som kommer til å skje utover høsten og ellers i skoleåret. Det andre foreldremøtet skjer i løpet av januar når elevene har gått et halvt år og har fått tilbakemeldinger.

Foresatte for VG2-elevene har et foreldremøte i løpet av skoleåret, og dette skjer i november.

Hvordan kalles det inn til foreldremøte?

Narvik vgs bruker iSkole for å kalle inn, men vi legger også ut beskjed på skolens forside og Facebook-side, samt via sms-tjenesten Transponder. Når det kommer til Transponder er det viktig at du gir skolen et oppdatert mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Hvem er lærerne til barnet mitt?

I sammenheng med foreldremøter er det ofte slik at man har behov for å kontakte faglærere for videre samtaler. For å finne ut hvem som er faglærer for ditt barn kan du logge inn på iSkole. Om du har navnet på læreren du ønsker å kontakte kan du søke opp vedkommende på skolens ansattoversikt.

Hvilken avdelingsleder skal jeg kontakte om det er noe?

For å finne ut hvem som er avdelingsleder for elevens linje kan du gå inn på linjens side gjennom oversikten over skolens studietilbud. Her vil du finne relevante ansatte på høyresiden på de respektive linjene.