Fravær eller planlagt fravær

Varsel om planlagt fravær fra undervisning

Dette skjemaet brukes ved planlagt fravær. Fraværet vil fortsatt føres på vitnemål og kompetansebevis, men i spesielle tilfeller kan inntil 10 dager av fraværet bli fratrukket. Eksempler på type fravær hvor dette skjemaet skal brukes er:
- Velferdspermisjon
- Begravelse
- Foreldreansvar o.l.

Krav om fratrekk av fravær

Dette skjemaet brukes ved fravær hvor en av følgende grunner er dokumentert:
- Helse- og velferdsgrunner
- Arbeid som tillitsvalgt
- Politisk arbeid
- Hjelpearbeid
- Lovpålagt oppmøte
- Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå