Skoleskyss

Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er 4 km.

Eleven skal selv søke om skoleskyss på knappen under.

Skoleskyss

Nordland fylkeskommunes info om skoleskyss

NB: Elever ute i praksis kan ha rett på dekking av skyss. Ekspedisjonen skriver ut bekreftelse for de det gjelder.