Ansattoversikt


Narvik videregående skole

Ansatte i avdelingen Narvik videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 918 41 207
Lærer *
Assistent
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 61
Lærer 918 21 419
vernepleier 416 58 829
Lektor med tilleggsutdanning 995 89 504
Ansatt 415 55 977
Lektor m/tilleggsutd
Avdelingsleder drift 75 65 67 24 481 13 135
Renholder 410 18 618
Kokk 922 60 361
Driftstekniker 75 65 67 25 480 34 949
Lektor m/tilleggsutd 943 54 400
Studierektor 905 86 550
Adjunkt 944 79 088
Lektor med tilleggsutdanning
Konsulent 971 97 764
Lærer 959 28 051
Studierektor Solhaugen 75 65 67 02 901 68 825
Adjunkt m/tilleggsut
Høgskoleingeniør data/elektronikk 920 62 492
Lærer *
Adjunkt med tillegg 975 63 965
Konsulent 75 65 65 19
Lektor m/tilleggsutd 75 01 15 56 908 68 785
Lektor med tillegg 991 68 510
Lektor m/tilleggsutd 416 11 502
Miljøterapeut
Adjunkt m/tilleggsut 992 78 036
Adjunkt m/tilleggsut 905 14 600
Adjunkt m/tilleggsut 996 16 830
Adjunkt 911 76 150
Avdelingsleder 951 48 283
Lektor m/oppr. 467 74 623
Adjunkt m/tilleggsut 913 55 964
Lektor 951 95 799
Lærling 465 42 586 465 42 586
Malén Susæg Ekløv
Adjunkt m/tilleggsut 480 01 581
Fagkoordinator engelsk og nettlære 75 65 66 80
Rådgiver/kontaktlærer
Lektor m/tilleggsutd 952 06 355
Kantineassistent 450 65 370
Adjunkt m/tilleggsut 911 51 986
Avdelingsleder 75 65 65 05 478 81 003
Assistent
Lærer *
Renholder 957 77 933
Kantineleder 948 47 988
adjunkt med tillegg 905 72 278
Adjunkt m/tilleggsut
Leder Karrieresenteret 415 32 432
Karin Fjeld
Lektor m/ tilleggsutdanning 415 10 450
Adjunkt m/tilleggsut 958 07 384
Adjunkt m/tilleggsut 908 85 513
Adjunkt m/tilleggsut 416 69 946
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732
Bjørn Forselv
Adjunkt m/tilleggsut 950 85 030
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 468 89 363
Adjunkt m/tilleggsut 414 77 729
Renholdsoperatør 472 61 034
Adjunkt m/tilleggsut 416 85 206
Adjunkt m/tilleggsut 412 39 550
Adjunkt m/tilleggsut 954 93 644
Adjunkt m/tilleggsut 959 73 150
Konsulent 75 65 66 00
Konsulent 75 65 65 17 984 28 177
Lektor
Lektor m/tilleggsutd 995 02 712
Adjunkt m/tilleggsut 977 20 513
Avdelingsleder 452 54 600
Stein Hugo Hansen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 65 980 65 443
Avdelingsleder helse og oppvekstfag 75 65 67 03 979 66 868
Lærling 974 68 753
Lærer 932 44 348
Adjunkt 909 69 920
Adjunkt m/tilleggsut 950 44 877
Adjunkt m/tilleggsut 908 57 689
Adjunkt m/tilleggsut 901 13 575
Konsulent 75 65 66 11
Administrasjonssjef 75 65 65 07 959 36 440
Adjunkt m/tilleggsut 480 03 369
Adjunkt 958 52 831
Adjunkt 482 90 408
Lektor 917 35 087
Renholdsoperatør 990 18 987
Renholder 469 15 447
Adjunkt m/tilleggsut 990 07 057
Bibliotekar 75 65 65 30
Karriereveileder og lektor med opprykk 415 32 432
Ingrid How Indregard
Lærer 913 96 470
Miljøarbeider 901 15 655
Miljøterapeut 480 34 742
Adjunkt 948 22 132
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 402 33 774
Adjunkt m/tilleggsut 906 03 036
Adjunkt med tilleggsutdanning 414 45 062
Renholder 951 79 381
Lærer 918 11 404
Adjunkt m/tilleggsut
Miljøarbeider 901 76 668
Lærer 977 38 464
Miljøterapeut 958 57 988
Adjunkt m/tilleggsut 990 33 374
Lærer *
Avdelingsleder EL, RM og SS 75 65 65 06
Lærling 473 22 660
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 917 68 512
Adjunkt m/tilleggsut 952 77 978
Renholder 406 28 566
Lektor 926 69 972
Kontaktlærer 995 27 114
lærer/ adjunkt 415 44 156
Lektor 75 65 66 76 991 00 856
Renholdsoperatør 996 13 604
Avd.leder MDD - STM, MK - ME, KDA, DH 951 02 045
Kantineassistent 990 43 151
Adjunkt 911 00 299
Lærer * 416 24 119
Adjunkt m/tilleggsut 932 19 464
Elevassistent 916 67 866
lektor med tilleggsutdanning 919 17 677
Kokk 913 74 005
Karriereveileder 415 32 432
Merete Leming
konsulent 994 20 889
Adjunkt 958 37 253
Adjunkt m/tilleggsut 909 68 171
Newtonlærer 976 04 775
Lærer *
Karriereveileder 415 32 432
Per Ivar Lindberg
Lektor
Ingeniør 75 65 67 21 971 54 103
Arbeider/spes arb. 913 89 616
Pedagog og rådgiver 957 82 998
Lærer 75 65 65 89 909 10 010
Frode Lundberg
Rektor 917 91 845
Rådgiver 920 55 207
Lærer 969 63 585
Adjunkt 480 33 576
Eksamen- og dokumentasjonsansvarlig 75 65 66 18
7210 Renholder 467 71 982
håndverker 909 60 681
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 76 913 35 620
Adjunkt m/tilleggsut 992 58 402
Adjunkt m/tilleggsut 472 91 791
Adjunkt 991 56 633
OT-koordinator 900 23 974
IT ansvarlig 75 65 66 20 994 29 596
Lærer * 915 52 908
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 913 04 181
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 63 952 40 708
Konsulent 952 07 320
Lærer *
Adjunkt m/ tillegg 992 72 311
Adjunkt med tillegg 481 94 863
Adjunkt m/tilleggsut 414 25 611
Adjunkt m/tilleggsut 997 40 032
Lektor m/tilleggsutd
Bibliotekar 75 65 66 31 900 95 358
Lektor
Lærer *
Adjunkt m/tillegg 915 77 453
Tekniker 905 63 562 412 82 547
Lektor
Konsulent 75 65 67 15
Adjunkt m/tilleggsut 908 58 598
Adjunkt m/tilleggsut 906 29 832
Bibliotekar 75 65 67 30
Renholder 994 60 848
Adjunkt m/tilleggsutdanning 971 04 418
personalkonsulent 402 19 140
Adjunkt 908 34 281
Adjunkt m/tilleggsut 951 69 501
Adjunkt 916 94 140
Adjunkt m/tilleggsut 952 45 430
Adjunkt m/tilleggsut 917 83 834
IKT-Lærling 75 65 66 21
Lektor med tilleggsutdanning 916 88 140
Adjunkt m/tilleggsut 473 52 228
rådgiver og lærer 415 19 461
Renholder
Vaktmester
Rådgiver 907 21 059
Renholdsoperatør 916 80 580
Vaktmester 932 13 696
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 67 70
Adjunkt m/tilleggsut 994 13 323
Avdelingsleder 995 85 148
Lektor 470 12 740
Adjunkt med tilleggsutdanning 476 36 465
Adjunkt m/tilleggsut 480 34 868
Avdelingsleder 930 68 985
Avd. leder fellesfag Solhaugen 997 79 660
Adjunkt m/tilleggsutd. 907 58 990
Adjunkt m/tilleggsut 908 68 270
Lektor m/tilleggsutd 481 00 849
Avdelingsleder 907 71 916
Adjunkt m/tilleggsut 990 48 086
Adjunkt m/tilleggsut
Pedagogisk leder/faglærer, Nordland fagskole i helse- og sosialfag 75 65 67 44 415 42 436
IKT-ansvarlig 75 65 65 20 905 59 845
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 113
Kokk
Adjunkt
Miljøarbeider 416 20 356
Adjunkt 992 25 977
Kontorleder 75 65 65 10 416 38 104
Lektor 909 93 741
Avdelingsleder Idrett, Studiestedsansvarlig for spesialundervisning 75 65 66 05 915 47 097
Lektor 977 38 405
Adjunkt m/tilleggsut 950 13 060
Adjunkt 913 55 986
Adjunkt m/tilleggsut 905 62 309
Adjunkt 405 68 872
Lektor m/tilleggsutd 75 65 66 84
Adjunkt m/tilleggsut 988 49 746
Lærer *
Adjunkt med tilleggsutdanning
Adjunkt m/tilleggsut 930 38 950
Lærer *
Lærer * 406 06 400
Avdelingsleder Renhold 909 28 738
Lektor m/tilleggsutd 481 34 668
Lektor m/tilleggsutd 938 38 057
Konsulent 75 65 66 14
Lærer 913 29 027
Adjunkt 911 77 003
Leder for elevtjenesten 996 93 795
Lektor m/opprykk 419 16 769
Adjunkt m/tilleggsut 996 16 803
Avdelinsleder fellesfag Oscarsborg 75 65 65 09 908 68 201
Adjunkt 913 16 081
Lærling
Elevassistent 415 56 944
Adjunkt 481 19 200
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 65 45 905 94 479
Konsulent 75 65 67 00
Avdelingsleder 75 65 66 17
Miljøtjenesten 75 65 66 37 916 27 330
Adjunkt m/tilleggsut 932 49 537
Kvalitetsleder 75 65 67 11 915 93 888
Konstituert rektor 909 72 995
Faglærer/Newtonlærer 909 86 117