Ansattoversikt


Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732
Bjørn Forselv
Bibliotekar 75 65 65 30
Lærling
Lærling 473 22 660
Ingeniør 75 65 67 21 971 54 103
Ansatt
IT ansvarlig 75 65 66 20 994 29 596
Adjunkt m/tilleggsut 414 25 611
Bibliotekar 75 65 66 31 900 95 358
Bibliotekar 75 65 67 30
IKT-Lærling 75 65 66 21
IKT-ansvarlig 75 65 65 20 905 59 845