Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder drift 75 65 67 24 481 13 135
Renholder 410 18 618
Driftstekniker 75 65 67 25 480 34 949
Renholder 957 77 933
Renholdsoperatør 472 61 034
Renholdsoperatør 990 18 987
Renholder 469 15 447
Renholder 951 79 381
Renholder
Renholder 406 28 566
Renholdsoperatør 996 13 604
Renholder
Arbeider/spes arb. 913 89 616
7210 Renholder 467 71 982
håndverker 909 60 681
Renholder
Tekniker 905 63 562 412 82 547
Renholder 994 60 848
Renholder
Vaktmester
Renholdsoperatør 916 80 580
Vaktmester 932 13 696
Avdelingsleder Renhold 909 28 738