Ansattoversikt


Fagskolen i Helse og sosialfag

Ansatte i avdelingen Fagskolen i Helse og sosialfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 67 49 416 85 206
Grete Haakstad
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 67 58
Renate Remlo
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 67 98
Avdelingsleder, Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst 75 65 67 44 415 42 436
Lektor 75 65 67 63