Ansattoversikt


Fagskolen i Helse og sosialfag

Ansatte i avdelingen Fagskolen i Helse og sosialfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 67 49 416 85 206
Grete Haakstad