Ansattoversikt


Narvik videregående skole - Nordland fagskole i HS - 415 42436

Ansatte i avdelingen Nordland fagskole i HS - 415 42436
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetsansvarlig 75 65 67 63 918 41 207

Siss Ann har en delstilling i fagskolen og vil derfor ha en noe begrenset tilgjengelighet

Siss Ann Aa
Undervisning Bodø 415 66 946
Undervisning Narvik 75 65 67 70
Grete Haakstad
Undervisning Narvik 75 65 67 70
Renate Remlo
Undervisning Bodø
Undervisning Narvik 75 65 67 70
Undervisning Narvik 75 65 67 44 415 42 436
Per Børre Seloter
992 70 699

Rita har en delstilling i fagskolen og vil derfor ha en noe begrenset tilgjengelighet