Ansattoversikt


Narvik videregående skole - IKT - Narvik VGS

Ansatte i avdelingen IKT - Narvik VGS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leder 905 73 732
Bjørn  Forselv
IKT-lærling Frydenlund 75 65 66 21
Elias Jansen
IKT-lærling Solhaugen 75 65 67 22
IKT-ingeniør Solhaugen 75 65 67 21 971 54 103
Gunnar Lindseth
IKT-ingeniør Frydenlund 75 65 66 20 994 29 596
Torgeir Mørk
IKT-ingeniør Frydenlund 75 65 66 21
Knut Nygård
IKT-lærling Oscarsborg 75 65 65 21
IKT-ingeniør Oscarsborg 75 65 65 20 905 59 845
Ronny  Simonsen