Ansattoversikt


IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 75 65 66 13
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732
Bjørn Forselv
Lærling IKT 454 93 780
IKT Ansvarlig 75 65 67 21 971 54 103
Gunnar Lindseth
IT ansvarlig 75 65 66 20 994 29 596
Torgeir Mørk
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 66 21 414 25 611
Knut Nygård
Lærling IKT 953 38 300