Ansattoversikt


IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder IKT/bibliotek 75 65 67 20 905 73 732
Bjørn Forselv
Lærling
Elias Lindgård Jansen
Lærling 473 22 660
Ingeniør 75 65 67 21 971 54 103
Gunnar Lindseth
Ansatt
IT ansvarlig 75 65 66 20 994 29 596
Torgeir Mørk
Adjunkt m/tilleggsut 414 25 611
Knut Nygård
IKT-Lærling 75 65 66 21
IKT-ansvarlig 75 65 65 20 905 59 845
Ronny Simonsen