Ansattoversikt


Pedagogisk ledelse - Solhaugen

Ansatte i avdelingen Pedagogisk ledelse - Solhaugen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Studierektor Solhaugen 75 65 67 02 901 68 825
Avdelingsleder helse og oppvekstfag 75 65 67 03 979 66 868
May-Britt Harjo
Avd.leder MDD - STM, MK - ME, KDA, DH 951 02 045
Johnny Kristiansen
Avdelingsleder 995 85 148
Avd. leder fellesfag Solhaugen 997 79 660