Ansattoversikt


Alle pedagoger

Ansatte i avdelingen Alle pedagoger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 918 41 207
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 61
Lærer 918 21 419
Lektor med tilleggsutdanning 995 89 504
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 943 54 400
Studierektor 905 86 550
Adjunkt 944 79 088
Lektor med tilleggsutdanning
Lærer 959 28 051
Studierektor Solhaugen 75 65 67 02 901 68 825
Adjunkt m/tilleggsut
Høgskoleingeniør data/elektronikk 920 62 492
Lærer *
Adjunkt med tillegg 975 63 965
Lektor m/tilleggsutd 75 01 15 56 908 68 785
Lektor med tillegg 991 68 510
Lektor m/tilleggsutd 416 11 502
Adjunkt m/tilleggsut 992 78 036
Adjunkt m/tilleggsut 905 14 600
Adjunkt m/tilleggsut 996 16 830
Adjunkt 911 76 150
Avdelingsleder 951 48 283
Lektor m/oppr. 467 74 623
Adjunkt m/tilleggsut 913 55 964
Lektor 951 95 799
Adjunkt m/tilleggsut 480 01 581
Fagkoordinator engelsk og nettlære 75 65 66 80
Rådgiver/kontaktlærer
Lektor m/tilleggsutd 952 06 355
Adjunkt m/tilleggsut 911 51 986
Avdelingsleder 75 65 65 05 478 81 003
Lærer *
adjunkt med tillegg 905 72 278
Lektor m/ tilleggsutdanning 415 10 450
Adjunkt m/tilleggsut 958 07 384
Adjunkt m/tilleggsut 908 85 513
Adjunkt m/tilleggsut 416 69 946
Adjunkt m/tilleggsut 950 85 030
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 468 89 363
Adjunkt m/tilleggsut 414 77 729
Adjunkt m/tilleggsut 416 85 206
Adjunkt m/tilleggsut 412 39 550
Adjunkt m/tilleggsut 954 93 644
Adjunkt m/tilleggsut 959 73 150
Lektor
Lektor m/tilleggsutd 995 02 712
Adjunkt m/tilleggsut 977 20 513
Avdelingsleder 452 54 600
Stein Hugo Hansen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 65 980 65 443
Avdelingsleder helse og oppvekstfag 75 65 67 03 979 66 868
Lærer 932 44 348
Adjunkt 909 69 920
Adjunkt m/tilleggsut 950 44 877
Adjunkt m/tilleggsut 908 57 689
Adjunkt m/tilleggsut 901 13 575
Adjunkt m/tilleggsut 480 03 369
Adjunkt 958 52 831
Adjunkt 482 90 408
Lektor 917 35 087
Adjunkt m/tilleggsut 990 07 057
Lærer 913 96 470
Adjunkt 948 22 132
Adjunkt m/tilleggsut 402 33 774
Adjunkt m/tilleggsut 906 03 036
Adjunkt med tilleggsutdanning 414 45 062
Lærer 918 11 404
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 977 38 464
Miljøterapeut 958 57 988
Adjunkt m/tilleggsut 990 33 374
Lærer *
Avdelingsleder EL, RM og SS 75 65 65 06
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 917 68 512
Adjunkt m/tilleggsut 952 77 978
Lektor 926 69 972
Kontaktlærer 995 27 114
lærer/ adjunkt 415 44 156
Lektor 75 65 66 76 991 00 856
Avd.leder MDD - STM, MK - ME, KDA, DH 951 02 045
Adjunkt 911 00 299
Lærer * 416 24 119
Adjunkt m/tilleggsut 932 19 464
lektor med tilleggsutdanning 919 17 677
Adjunkt 958 37 253
Adjunkt m/tilleggsut 909 68 171
Newtonlærer 976 04 775
Lærer *
Lektor
Pedagog og rådgiver 957 82 998
Lærer 75 65 65 89 909 10 010
Frode Lundberg
Rektor 917 91 845
Rådgiver 920 55 207
Lærer 969 63 585
Adjunkt 480 33 576
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 76 913 35 620
Adjunkt m/tilleggsut 992 58 402
Adjunkt m/tilleggsut 472 91 791
Adjunkt 991 56 633
OT-koordinator 900 23 974
Lærer * 915 52 908
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 913 04 181
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 75 65 67 63 952 40 708
Lærer *
Adjunkt m/ tillegg 992 72 311
Adjunkt med tillegg 481 94 863
Adjunkt m/tilleggsut 414 25 611
Adjunkt m/tilleggsut 997 40 032
Lektor m/tilleggsutd
Lektor
Lærer *
Adjunkt m/tillegg 915 77 453
Lektor
Adjunkt m/tilleggsut 908 58 598
Adjunkt m/tilleggsut 906 29 832
Adjunkt 908 34 281
Adjunkt m/tilleggsut 951 69 501
Adjunkt 916 94 140
Adjunkt m/tilleggsut 952 45 430
Adjunkt m/tilleggsut 917 83 834
Lektor med tilleggsutdanning 916 88 140
Adjunkt m/tilleggsut 473 52 228
rådgiver og lærer 415 19 461
Rådgiver 907 21 059
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 67 70
Adjunkt m/tilleggsut 994 13 323
Avdelingsleder 995 85 148
Lektor 470 12 740
Adjunkt med tilleggsutdanning 476 36 465
Adjunkt m/tilleggsut 480 34 868
Avdelingsleder 930 68 985
Avd. leder fellesfag Solhaugen 997 79 660
Adjunkt m/tilleggsutd. 907 58 990
Adjunkt m/tilleggsut 908 68 270
Lektor m/tilleggsutd 481 00 849
Avdelingsleder 907 71 916
Adjunkt m/tilleggsut 990 48 086
Adjunkt m/tilleggsut
Pedagogisk leder/faglærer, Nordland fagskole i helse- og sosialfag 75 65 67 44 415 42 436
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 113
Adjunkt
Adjunkt 992 25 977
Lektor 909 93 741
Avdelingsleder Idrett, Studiestedsansvarlig for spesialundervisning 75 65 66 05 915 47 097
Lektor 977 38 405
Adjunkt m/tilleggsut 950 13 060
Adjunkt 913 55 986
Adjunkt m/tilleggsut 905 62 309
Adjunkt 405 68 872
Lektor m/tilleggsutd 75 65 66 84
Adjunkt m/tilleggsut 988 49 746
Lærer *
Adjunkt med tilleggsutdanning
Adjunkt m/tilleggsut 930 38 950
Lærer *
Lærer * 406 06 400
Lektor m/tilleggsutd 481 34 668
Lektor m/tilleggsutd 938 38 057
Lærer 913 29 027
Adjunkt 911 77 003
Leder for elevtjenesten 996 93 795
Lektor m/opprykk 419 16 769
Adjunkt m/tilleggsut 996 16 803
Avdelinsleder fellesfag Oscarsborg 75 65 65 09 908 68 201
Adjunkt 913 16 081
Lærling
Adjunkt 481 19 200
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 65 45 905 94 479
Avdelingsleder 75 65 66 17
Adjunkt m/tilleggsut 932 49 537
Kvalitetsleder 75 65 67 11 915 93 888
Konstituert rektor 909 72 995
Faglærer/Newtonlærer 909 86 117