Kildehenvisninger

 Riktig kildebruk blir lagt vekt på når oppgaven din vurderes.

Du har lov til å hente informasjon fra det andre har skrevet og sitere (gjengi) direkte fra andres tekster, men du må alltid oppgi hvem og hva du har sitert. Dette gjøres på to måter;

  • Kort henvisning inne i teksten (forfatter, årstall, side)

  • Fullstendig kildeliste bakerst i oppgaven

Du bør vurdere nøye hvor stor del av oppgaven din som skal være direkte sitat. Det meste av oppgaven din skal være egenprodusert tekst.

Verktøy

Standarden vi benytter heter APA (6. utgave).

Bruker du kildehenvisningsverktøyet i word, eller frittstående verktøy som Zotero (gratisprogram)  velger du derfor denne standarden.

For hjelp til sitering av andre kilder som avisartikler, nettsider og lignende gå på Kildekompassets sider.

Litteraturlisten

Er sist i teksten, gjerne på egen side. Listen sorteres alfabetisk og regnes ikke med i antall ord/sider av oppgavens øvrige tekst.