Eleveksamen

Eleveksamen - Klikk for stort bildeEleveksamen

Her finner du oversikt over datoer for sentralt gitte skriftlige  eksamen og lokalt gitte skriftlige eksamen.  Her er også informasjon om trekk til skriftlig eksamen og muntlige eksamen.

 

Viktig! For oppdatert og korrekt info sjekk også Nordland fylkes sitt nettsted for eksamenen

NB. Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller karakteren 1 i standpunkt har rett til ny eller særskilt eksamen. Dokumentert forfall til eksamen gir rett til utsatt eksamen. Les mer her Ny, Særskilt og Utsatt eksamen.

Eksamensplaner for skriftlig eksamen

Eksamensplan skriftlig finner du datoene for de sentralt gitt skriftlig eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater.

 

Eksamensplan (ORN) for de lokalt gitt skriftlig eksamen for programfag YF og noen få fellesfag for YF. Fellesfagene finner du mot slutten i eksamensplanen.

Les mer om eksamensplaner for Nordland fylke her.

Det er samme eksamensoppgave for elever og privatister.

Noen sentralt gitte skriftlige eksamener har 1 dags forberedelse. Forberedelsen blir utlevert i ekspedisjonen på studiestedet. Du kan selv laste ned forberedelsen fra Udirs nett-sted på denne linken.

 

Trekk

Trekk til sentralt gitt skriftlige eksamen for elever blir offentliggjort på iSkole 13. mai kl. 0900. Skriftlig eksamen gjennomføres i perioden 19. mai til 7. juni.

 

Trekk til lokalt gitt skriftlig eksamen for elever blir offentliggjort på oppslagstavle og på iSkole. Disse eksamener gjennomføres i ukene 23-24-25.

 

Trekk til lokalt gitt muntlig og muntlig/praktisk eksamen for elever blir offentliggjort 48 timer før eksamen på iSkole.

 

Tverrfaglig eksamen i yrkesfagene på vg2 blir satt opp senere. Dato blir offentliggjort på iSkole så snart de er klare.

 

 

Tillrettelegging av eksamen 

Etter § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan feks være lengre tid, opplesing av oppgaven osv. Behovet må være sakkyndig dokumentert. Ta kontakt med rådgiver på skolen.

Her søker du om tilrettelegging av eksamen.

 

Hjelpemidler til eksamen

Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler. På linken til høyre finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til de to modellene.

 

Fusk og plagiat til eksamen

Utdanningsdirektoratet (Udir) har definert hva som er fusk. Det er ikke tillatt med fusk til eksamen, det kan gi store konsekvenser for gjennomføringen og resultatet av eksamen. Udir har også definert hva plagiat er og hvordan man skal unngå det. Se linken til høyre under Publikasjoner.

 

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren i henhold til Opplæringsloven. Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er blitt kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet. Klagen skal være skriftlig og leveres elektronisk til skolens eksamensmail.

 

Ny eksamen?

Dersom du har fått karakteren 1 til eksamen eller karakteren 1 i standpunkt har du rett til ny eksamen eller særskilt eksamen. Dersom du var syk på eksamen (krever legeerklæring) har du rett til utsatt eksamen. Disse eksamener blir arrangert på høsten i november/desember.

Disse 3 typene med eksamen gjelder bare for de som har elevstatus i faget, som er ut kalenderåret du er elev. Du må selv melde deg opp til høsteksamen, ta kontakt med eksamenskontoret. Les mer på linken til høyre. 

 

Til slutt

Fellessensuren er 15. og 16. juni. Vi sender ut dokumentasjon, utskrift eksamenskarakter, kompetansebevis og vitnemål så snart som mulig etter denne dato. Klagefrist er 10 dager etter mottak av resultat.

Eksamen- og dokumentasjonsansvarlig v/Narvik vgs.

Fant du det du lette etter?