Ny, særskilt og utsatt eksamen

forfatter - Klikk for stort bilde

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller i karakteren 1 i standpunkt har rett til ny eller særskilt eksamen. Elever som kan dokumentere forfall til eksamen har rett til utsatt eksamen.

 

Privatister som har fått karakteren 1 til eksamen eller har dokumentert forfall til eksamen må selv melde seg opp på nytt.

Ny eksamen

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen 

 • Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget
 • Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren i faget faller da bort
 • Privatister er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny prøve
 • Elever som går opp til ny eksamen, betaler ingen avgift

Særskilt eksamen

En elev som får karakteren 1 i standpunkt, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært 

 • Særskilt eksamen blir vanligvis holdt samtidig med utsatt og ny eksamen
 • Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist
 • Elever som går opp til særskilt eksamen, betaler ingen avgift

Utsatt eksamen

En elev eller privatist som har dokumentert forfall ved ordinær eksamen, og en elev som har gyldig forfall ved særskilt eksamen eller ny eksamen, har rett til å ta eksamen ved første etterfølgende eksamen 

 • Eleven beholder da standpunktvurderingen i faget
 • Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han/hun ta faget som privatist og standpunktvurderinga i faget faller bort
 • Forfall til eksamen blir regnet som gyldig når eleven eller privatisten er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og han/hun ellers ikke kan lastes for hindringen
 • Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt
 • Elever som går opp til utsatt eksamen, betaler ingen avgift
 • Privatister som går opp til utsatt eksamen, betaler ingen eksamensavgift

Forfall til eksamen på grunn av sykdom gir rett til ny eksamen  

 • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få sykemelding
 • Sykemeldingen skal snarest mulig leveres eksamenskontoret på skolen
 • Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt prøve
 • En eksaminand som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å gå opp på nytt (utsatt eksamen) ved første påfølgende eksamen. Elev beholder standpunktkarakteren i faget
Fant du det du lette etter?