Trekkordning elever

Trekk til eksamen

Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet for elever følger kravene i opplæringsloven. Eksamensordningen for de enkelte fag er beskrevet i læreplanen for de enkelte fagene. Rundskriv Udir 1-2009 gir retningslinjer for selve trekkordningen til eksamen for elever i videregående skole, se lengre ned i artikkelen.

Kandidater på Studieverkstedet/DÅS må se under menypunktet Privatister til venstre. 

Studieforberedende utdanningsprogram - SF

Vg1
Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Trekk: ca 20 % - 1 fag S, M, MP

Vg2
Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Trekk: Alle elever 1 fag S, M, MP

Vg3
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål (NOR1211) eller samisk som førstespråk.

Sidemål:
-
Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.
- Elever med fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Andre fag til trekk for vg3:
I programområde for realfag skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 2 fag S + 1 fag M, P, MP

I programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 2 fag S + 1 fag M, P, MP

I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for formgivingsfag.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 3 fag S, M, P, MP (derav 1 formgivingsfag)

 

I programområde for idrettsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 3 fag S, M, MP (derav 1 idrettsfag)

I programområde  for musikk, dans og drama skal elevene trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 2 fag S, M, MP + 1 programfag MP (obligatorisk)

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram - YF

Vg1 
Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.
Trekk: ca 20 % (over 2 år) - 1 fag S, M, MP

Vg2
Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.
Trekk: Tverrfaglig eksamen i programfag (obligatorisk) + ca 20 % (over 2 år) - 1 fag S, M, MP 

Vg3
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål (NOR1211) eller samisk som førstespråk.

Sidemål:
- Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.
- Elever med fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (GSK)
I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
Trekk: NOR1231 (obligatorisk) + 1 fag S + 1 fag M, MP

Vg3 Studieforberedende innen medier og kommunikasjon
I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene opp til en obligatorisk eksamen i felles programfag innen medier og kommunikasjon. I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal elevene trekkes ut til eksamen i ytterligere ett fag.
Trekk: NOR1211 (obligatorisk) + 1 felles programfag (obligatorisk) + 1 fag S, M, MP

Fant du det du lette etter?