Privatist, praksiskandidat og lærlinger

Privatisteksamen

Her finner du informasjon over datoer for sentralt gitte skriftlige eksamen og lokalt gitte skriftlige eksamen. Datoer for muntlig eksamen settes opp senere.

Her finner du også nyttig og nødvendig eksamensinformasjon.

Oppmelding til eksamen 

Oppmeldingsfristen er 15.september (høst) og 1. februar (vår)

 

Fra og med 1. januar 2017 skal oppmelding til eksamen gjøres digitalt. 
Se  https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ for mer info om dette.

 

Benytt følgende skjema for å melde deg opp til eksamen:

http://nfk.no/sd/skjema/NFK083/Oppmelding_til_privatisteksamen

 

Ta kontakt med eksamenskontoret på studiested Frydenlund (tlf. 75656600) dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet eller har andre spørsmål. 

 

Når din oppmelding er registrert i vårt eksamenssystem, alle eksamensdatoer er satt og studiested der eksamen skal gjennomføres er bestemt vil du motta et brev med nødvendig informasjon for gjennomføring av eksamen.

 

Husk at du må levere leselister i de fagene som krever det. Se litt lengre ned.

 

Eksamensplaner for skriftlige eksamen

Eksamensplan for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du her. Det er samme eksamensoppgave for elever og privatister.

Eksamensplan for lokalt gitt skriftlig eksamen (ORN) for programfag YF og noen fellesfag for YF finner du her.

Noen sentralt gitt skriftlig eksamen har 1 dags forberedelse. Forberedelsen blir utlevert i ekspedisjonen på studiestedet etter kl 0900. Du kan selv laste ned forberedelsen fra Udirs nett-sted etter kl 0900 på denne linken.

Fusk og plagiat til eksamen

Utdanningsdirektoratet (Udir) har definert hva som er fusk. Det er ikke tillatt med fusk til eksamen, det kan gi store konsekvenser for gjennomføringen og resultatet av eksamen. Udir har også definert hva plagiat er og hvordan man skal unngå det. Se linken til høyre under Publikasjoner.

Leselister til muntlig eksamen

Leseliste i muntlige fag må leveres i de fag der læreplanen stiller spesielle krav om det senest 4 uker før eksamen. Dette gjelder feks norsk, engelsk, fremmedspråk, religion, historie og naturfag.

Forslag til leselister i muntlige fag finner du i linken til høyre.

Tilrettelegging

Etter § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Behovet må være sakkyndig dokumentert. Ta kontakt med eksamenskontoret.

Fritak sidemål

§ 3-22 i forskrift til opplæringsloven gir beskrivelser for når en elev og privatist kan få fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Dette gjelder kandidater som ikke har hatt sidemål i grunnskolen, ikke har gjennomført ungdomstrinnet i grunnskolen eller pga sykdom, skade eller dysfunksjon ikke kan klare begge målformer.

Du finner søknadsskjema i linken til høyre under Skjema. Sammen med søknaden om fritak skal dokumentasjon vedlegges. Dette kan være sakkyndig uttalelse fra feks ppt eller tidligere karakterutskrifter.

Gjennomføring av eksamen

De ulike eksamenene gjennomføres etter egne regler. Det finnes en beskrivelse på hvordan eksamen i de ulike eksamensformene blir gjennomført. Se i linkene til høyre under Mer informasjon.

  • Skriftlig eksamen - Rettledning og reglement
  • Muntlig-praktisk eksamen i naturfag (NAT1001-1002-1003)
  • Muntlig-praktisk eksamen i realfag (REA-fag)
  • IKT-basert eksamen 
  • Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen
  • Tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesforberedende utdanningsprogram (kommer)
  • Skriftlig eksamen i realfag - 2-delt

 

Hjelpemidler til eksamen

Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler. På linkene til høyre under Publikasjoner finner du mer informasjon om bruk av hjelpemidler til de to modellene.

Eksamen for yrkesfag, praksiskandidater og lærlinger følger modell 1. Egen privat PC kan brukes som hjelpemiddel på eksamen.

Syk til eksamen?

Er du syk på eksamensdagen eller blir syk under selve eksamen, se linken Utsatt eksamen - privatister til høyre.

Klage på karakter 

Du har rett til å klage på karakteren i henhold til Opplæringsloven. Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er gjort kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet. Klagen skal være skriftlig og skal leveres/sendes til den skolen der du tok eksamen. Send din skriftlige klage til eksamen.narvik@vgs.nfk.no.

Til slutt

Fellessensuren er 15. og 16. juni 2017. Vi sender ut dokumentasjon, utskrift eksamenskarakter, kompetansebevis og vitnemål så snart som mulig etter denne dato. Klagefrist er 10 dager etter mottak av resultat.

Fant du det du lette etter?