Utsatt eksamen - privatister

En privatist som er syk på eksamensdagen eller blir syk under eksamen har rett til utsatt eksamen. Dette må dokumenteres feks med legeerklæring. Privatisten må selv melde seg opp på nytt.

Utsatt eksamen

En privatist som har dokumentert forfall ved ordinær eksamen har rett til å ta eksamen ved første etterfølgende eksamen. 

  • Forfall til eksamen blir regnet som gyldig når privatisten er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og han/hun ellers ikke kan lastes for hindringen
  • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få sykemelding
  • Sykemeldingen skal snarest mulig leveres eksamenskontoret på skolen
  • Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt prøve
  • En eksaminand som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å gå opp på nytt (utsatt eksamen) ved første påfølgende eksamen.
  • Privatister som går opp til utsatt eksamen, betaler ingen avgift
Fant du det du lette etter?