Fylkeskommunens IKT-ordensreglement

IKT-reglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke regulerer elevenes bruk av IKT i opplæringa og er et tillegg til Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke.

Der spesielle forhold ikke dekkes av de to reglementene kan skoleutvalget vedta eget IKT-reglement, jf §10 i Ordensreglementet.