Miljøtjenesten ved Narvik videregående skole og fagskole

Påhodet - Klikk for stort bilde

Miljøtjenesten ved Narvik videregående skole og fagskole er en tjeneste som ønsker å følge opp elevene ved de tre studiestedene gjennom trivselsfremmende tiltak i og utenfor skolen.

 

Miljøtjenesten 
Miljøtjenesten ved Narvik videregående skole er en tjeneste som ønsker å følge opp elevene ved de tre studiestedene gjennom trivselsfremmende tiltak i og utenfor skolen. Vi prøver blant annet å sette fokus på elever som bor på hybel gjennom hybelkurs og tilrettelegging for gode rutiner ved hybellivet.  

I tillegg til miljøfremmende tiltak ønsker vi å hjelpe elever med personlige, hybelrelaterte, økonomiske og sosiale utfordringer. Miljøtjenesten er et tilbud til elevene i og etter skoletid. Målsettingen vår er å skape et godt og trivelig læringsmiljø som fremmer faglig og personlig utvikling hos den enkelte elev i skolen. 

 

Foreldresamarbeid
Miljøtjenesten ønsker også å tilrettelegge for kontakt med foreldre til elever som starter i videregående skole og bor på hybel. Oppstår det vanskeligheter kan det virke betryggende for foresatte hvis man kan sende en e-post eller ta en telefon for å høre hvordan det går.  

 

Samarbeidspartnere
Rådgivertjenesten, helsesøstertjenesten, miljøtjenesten og STO har et tett samarbeid. Dette for at det sosialpedagogiske arbeidet i skolen skal ha trygge og forutsigbare rammer.

 

Kveldsåpne studiesteder
Studiestedene er en møteplass for aktiviteter på fritiden. Her er det mulig å gjøre lekser, trene. Elevrådet på hvert enkelt studiested kan komme med forespørsel til miljøtjenesten på ulike aktiviteter som de ønsker skal gjennomføres. Skolen kan legge til rette for ulike tilbud som elevene ønsker.
Narvik videregående tilbyr også hybelelever middagsservering en dag i uken. Miljøtjenesten tar kontakt med foresatte til elever under 18 år siden dette er et tilbud som kreves egenbetaling av elevene. Pr. 2016 er beløpet 800 kr pr halvår. Elevene velger mellom to hovedretter og får dessert. Etter middag er det tilbud om ulike aktiviteter.

 
Ta kontakt:
Anders Warensjö    Miljøarbeider - Klikk for stort bilde
Frydenlund
916 27 330

 
 
 
 
 
Greg Henning IversenGreg Henning Iversen - Klikk for stort bilde
Solhaugen
480 34 742

 
 
 
 
 

 

 

 

Sist endret 06.01.2017
Fant du det du lette etter?