Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Narvik vgs - Klikk for stort bilde

Oppfølgingstjenesten (OT) sin oppgave er å hjelpe og veilede deg som ikke søker, får eller tar imot videregående skole- eller læreplass, og deg som slutter i løpet av skoleåret.

 

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine planer for videre opplæring/utdanning.

 

OTs formål er å sørge for at all ungdom som tilhører tjenestens målgruppe får tilbud om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse. Tilbudene skal primært føre frem til:

  • studiekompetanse
  • yrkeskompetanse
  • delkompetanse innenfor videregående opplæring

OT er en del av rådgiver- og elevtjenesten i videregående skole og samarbeider i særlig grad med rådgivere i grunnskole, arbeidsmarkedsetaten (NAV), den pedagogisk- psykologiske tjenesten (PPT), sosial- og helsetjenesten og opplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

 

Det er fylkeskommunen som har hovedansvar for Oppfølgingstjenesten, men tjenesten bygger på et samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for ungdom.

 

Oppfølgingstjenesten Narvik videregående skole

OT- koordinator: Greta Stormo Myreng
Telefon: Direkte 75 65 66 39, sentralbord 75 65 60 00, mobil 90023974
E- post: gremyr@vgs.nfk.no
Postadresse: 8512 Narvik
Besøksadresse: Studiested Frydenlund, Villaveien 59

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?