Rådgivere ved Narvik vgs

Rådgivning - Klikk for stort bilde

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder

 • skole og fag
 • utdanning og yrkesvalg
 • videre studier i Norge og i utlandet
 • personlige eller sosiale saker

Narvik videregående skole har rådgivere ved alle tre studiestedene.
De har timeplan med møtetid på sine dører, eller du kan ta kontakt på telefon eller e-post for å gjøre en avtale.

Mer informasjon om når hver av rådgiverne har kontortid finner du ved å klikke på rådgiverens navn til høyre.

Elever skal ikke forlate timen for å snakke med rådgiver uten at de kan bekrefte at de har en avtale. Etter samtale hos rådgiver, får eleven en bekreftelse fra rådgiver på gjennomført samtale. Denne leveres til lærer som har timen. Slike rådgiversamtaler skal ikke føres som fravær, eller anmerkes på annen måte.

Rådgiverne kan for eksempel hjelpe deg med:

 • Valg av utdanningsprogram og valg av fag.
 • Yrkesorientering og individuell veiledning ved valg av utdanning/yrke.
 • Valg av studier i Norge og utlandet.
 • Personlige, helsemessige eller sosiale problemer som virker inn på skolehverdagen din.
 • Å få kontakt/hjelp fra andre institusjoner.
 • Å få nødvendig tilrettelegging i undervisningen ved behov.
 • Viktige tiltak i forbindelse med for eksempel høyt fravær som skyldes sykdom.
 • Samarbeid mellom hjem og skole.
 • Kontakt med inntakskontor og arbeidskontor.
 • Samarbeid med oppfølgingstjenesten.

NB! Rådgiverne har taushetsplikt! Opplysninger av privat karakter kan ikke bringes videre uten samtykke fra elev og/eller foresatt(e).

 

Søknadsfrister Videregående skole:

1. februar 
Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.

1. februar Søkere med behov for fortrinnsrett/individuell behandling.
Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning.

1. mars Søknadsfrist fellesinntak. Du søker på http://www.vigo.no.

ca. 10. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.

ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.

ca. 30. juli 2. gangs inntak til videregående skole.

15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst. 

Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av rett er 1. november.

Høyere utdanning:
1. mars:
søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak er 15. april


NYTTIGE LENKER:

·        Videregående opplæring: http://www.vilbli.no

·        Søke videregående opplæring: http://vigo.no

·        Høyere grunnutdanninger: http://samordnaopptak.no

·        Interesse- og ferdighetstest: http://www.skoletest.no

·        Veiviser til yrke og utdanning: http:///www.jobbfeber.no

·        Studier i utlandet: http://www.ansa.no/ eller http://sonor.no

·        Studie- og skoleoversikt for utdanning i Norge og utlandet: http://www.studievalg.no

·        Portal for utdanning, karriere og læring: http://utdanning.no

Sist endret 06.01.2017
Fant du det du lette etter?
Bjørn-Terje Sletbakk
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver
Grete Punsvik
Rådgiver
Rådgiver
Mona Holtet Elstad
Rådgiver / Faglærer. Adjunkt m/tilleggsutdanning
Ulla B. Pettersen
rådgiver og lærer