Utdanningsverkstedet - UDV

Et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanning og arbeid -/praksisplass. 

Du kan være 1 -2 dager på skolen, og 3 -4 dager i arbeid/arbeidspraksis.

 UDV kan tilby:

 • Hjelp til å strukturere skole- og arbeidsdagen
 • Oppfølging på praksis-/arbeidsplassen
 • Undervisning i enkeltfag
 • Veiledning om yrkes- og utdanningsvalg
 • Hjelp til jobbsøking og utarbeiding av CV

Du bør vurdere UDV dersom du:

 • Ønsker å forbedre karakterene dine i fag
 • Ikke har søkt skole eller er usikker på hva du skal bli
 • Ikke kom inn på det utdanningsprogrammet eller den skolen du ønsket
 • Har valgt feil
 • Slutter i løpet av skoleåret

Hva kan du ha igjen etter et skoleår i UDV?

 • Attest fra en arbeidsgiver som kan gi deg fortrinn til sommer-/helgejobb
 • Kursbevis
 • Bli mer bevisst dine valg og moden for videre skolegang
 • Økt motivasjon for videre utdanning

Ta kontakt med oppfølgingstjenesten og UDV.

Vi tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og prøver å lage et best mulig tilbud til deg ut ifra de rammene vi har.

Avdelingsleder Marit Strand Sørensen, tlf 75 65 65 04/ 996 93 795

OT-koordinater Greta Stormo Myreng, tlf 75 65 66 39 / 900 23 975

Kontor: Narvik videregående skole, studiested Oscarsborg, Dronningens gt 68.

Publisert av Bjørn Forselv. Sist endret 06.08.2013
Fant du det du lette etter?