VGS Narvik - Byggteknikk (vg2)

Etter å ha gått på byggteknikk kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.
Byggteknikk er et håndverksfag med lange tradisjoner, og fremstår i dag som et bredt fag som gir mulighet til å gå inn i andre yrker eller til å spesialisere seg innen faget.

Dette tilbudet startet opp ved Oscarsborg videregående skole høsten 2005. For å starte på dette tilbudet må søker normalt ha bestått bygg og anleggsteknikk vg1.

Begrepet tømrer stammer fra den tiden de som skulle bygge hus, selv dro til skogs og hugget tømmeret, tilpasset det og bygde huset.

I dag kan arbeidsoppgavene til en tømrer (bygnings-snekker) variere sterkt.
Eksempler på dette er:
- Håndverksmessig oppføring av tradisjonelle trehus
- Rehabilitering av eldre bygninger
- Oppføring av elementhus
- Reparasjoner
- Montering av lettvegger, dører og vinduer i bygninger

Klasserom og verksted:
Vg2- klassen har eget klasserom med trådløst internett og videokanon.
Det er også 2 gode verkstedlokaler med garderobeanlegg med dusj.
Vi bruker nettstedet Its learning der lærene legger ut arbeidsoppgaver, og der du som elev leverer besvarelsene.

Fellesfagene er:
- Norsk
- Engelsk
- Samfunnsfag
- Kroppsøving

Felles programfag er:
- Produksjon
- Tegning og bransjelære
- Yrkesfaglig fordypning

Sentrale fagområder på Vg2 er:
Tømring – betong- og murarbeid – stillasbygging

Kompetanse/jobbmuligheter:
Etter at du har fullført vg2 byggteknikk kan du søke opplæring som lærling i bedrift.
Læretiden er 2 år og du får utbetalt lønn.
Utdannelsen er 2 år i skole og 2 år i bedrift som gir deg mulighet til fagbrev.
Dersom du har andre planer, kan du ta påbygning til generell studiekompetanse eller ta forkurset på universitet.

Velkommen til oss på Vg1 og Vg2 - «byggfagene»

Kontaktpersoner

Simen Lian Kleiving
Avdelingsleder Teknologi- og industrifag/Bygg- og anleggsfag/Fellesfag
Finn Werner Olsen
Adjunkt m/tillegg