VGS Narvik - Elektrofag (vg1)

Elektrofag er et av 12 utdanningsprogram du kan velge når du starter din videregående utdanning.

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Klikk for stort bilde

Utdanningsprogrammet fører til mer enn 20 fagbrev innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Elektrofag har store lyse verksted og klasserom der teoriundervisning og praktisk arbeid blir kombinert i de samme rommene. Vg1 klassene bruker trådløst internett og læringsplattformen its learning i alle fag. På its learning blir alt av arbeidsoppgaver lagt ut og det er mulig å levere alt av teoretiske besvarelser elektronisk. Der vil du også få en oversikt over karakterene dine. Av 35 timers arbeidsuke har du 13 timer i fellesfagene:  
- norsk
- engelsk
- matematikk
- naturfag
- gym

De andre 22 timene blir fordelt over programfagene:
- automatiseringssystemer
- elenergisystemer
- data og elektronikksystemer
- yrkesfaglig fordypning

I disse fagene vil du ha ca 50 % med nødvendig teori og så vil resten av tide bli brukt til praktisk arbeid i verkstedet.  

Litt om programfagene:

Elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys og varmesystemer og produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.

Automatiseringssystemer omhandler styringer av motorer ved hjelp av kontaktorer og PLS (programmerbar logisk styring). Faget omhandler også regulering av enkle prosesser og litt mekanisk arbeid. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.  

Data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy.

Kontaktpersoner

Linda Susanne Hjertø
Avdelingsleder RM,EL,SS