VGS Narvik - Elenergi (vg2)

På vg2 elenergi er vi 15 elever. Vi får opplæring innenfor mange områder som har med installasjon og drift av elektriske anlegg:
- El. energisystemer
- Automatiseringssystemer
- Data- og elektronikksystemer
- Yrkesfaglig fordypning
 
Gjennom disse fagene skaffer vi oss grunnleggende kompetanse til 10 forskjellige fagbrev.
Vi har stort klasserom som vi har både teori og praksis i.
Installasjonspraksis har vi et eget rom til.
Vi får også praksis gjennom utplassering i bedrift og gjennom ekskursjoner.
 
Undervisningen er i stor grad differensiert (tilpasset den enkelte). Vi forsøker også å knytte fagene mest mulig sammen. Vi har et felles klasserom hvor vi blant annet har arbeidsoppgaver, fortløpende vurdering/tilbakemelding, kalender og meldinger. Miljøet på vg2 elenergi er svært godt. Vi har jevnlige elev/utviklingssamtaler.
I løpet av skoleåret er vi utplassert på bedrifter i fem uker. Under denne utplasseringen får vi mulighet til å vise hva vi har lært, og noen av oss får den første avtalen om lærekontrakt. Når vi er ferdige med dette skoleåret skal vi kunne få lærlingeplass innen:
- elektriker installasjon
- elektriker industri
- elektriker maritim
- energimontør
- energioperatør
- togelektriker
- heismontør
- elektroreparatør
- elektromotor og transformator reparatør
- signalmontør
 
Søknad om lærlingeplass starter i slutten av skoleåret og da får vi hjelp fra opplæringskontoret som kan og vet mye om dette.
 
Fakta om faget
Vg 2 elenergi gir grunnleggende kunnskaper for alle sterkstrømsfagene.
Mye av undervisningen er modulbasert med et eget dataprogram for dokumentasjon av utført arbeid.
 
Kompetanse
Kvalifiserer til lærekontrakt innenfor en rekke yrker eller for å søke inntak til påbygg for generell studiekompetanse.
 
Jobbmuligheter
Det er stor etterspørsel etter fagfolk innenfor elektrofagene.
2 år i skole og 2,5 år i bedrift gir fagbrev.
 

Kontaktpersoner

Linda Susanne Hjertø
Avdelingsleder RM,EL,SS
Rune Pettersen
Adjunkt m/tilleggsut