VGS Narvik - Design og Håndverk (Vg1)

For deg som liker å jobbe med hendene og har kreative evner, kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Her vil du lære om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. Bruk av digitalt verktøy i dette arbeidet er viktig. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Du må se på forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon. Blant annet skal du lage grunnleggende håndverksprodukter.

Beskrivelse av design og håndverk

Felles programfag: 

I tillegg kommer prosjekt til fordypning og fellesfagene; matematikk, engelsk, kroppsøving, norsk og naturfag. 

Klikk for stort bilde

 Litt om programfagene

Kvalitet og dokumentasjon

Programfaget omfatter kvalitetssikring og hensiktsmessig dokumentasjon av idéutvikling og valg av produkt eller tjeneste. Videre er kvalitetssikring og dokumentasjon av planlegging, produksjon og vurdering av eget arbeid sentralt. Kvalitetssikring omfatter vurdering og læring av eget og andres arbeid. Dokumentasjon omfatter hensiktsmessig visuell og verbal presentasjon av arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse inngår i programfaget og innebærer bruk av digitale verktøy.

Programfaget handler om forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Etiske problemstillinger i håndverksfagene og forhold knyttet til en bærekraftig håndverksproduksjon i yrker innen design og håndverk inngår i opplæringen. Innovasjon, entreprenørskap og samarbeid er sentrale elementer i programfaget. 

Produksjon

Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og læring av arbeid med design og håndverk på grunnleggende nivå. Opplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter grunnleggende håndverksutøvelse og håndverksdesign i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon, med tanke på marked og kunders bruk og opplevelse av håndverksprodukter. Helse, miljø og sikkerhet knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet inngår.

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Lillian Nøis
Adjunkt m/tilleggsut
Marita Ivarsson Elverum
Lektor m/tilleggsutd
Grethe Einarsen
Lektor m/tilleggsutd