VGS Narvik - Ambulansefag (vg2)

Vg2 ambulansefag bygger på vg1 helse- og oppvekstfag. Ambulansefag er en del av spesialisthelsetjenesten og skal sikre at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer.

Klikk for stort bilde

Programfagene er: grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. Opplæringen er praksisnær, tverrfaglig og skal gi helhetlig kompetanse. Elevene skal gis grunnlag for å kunne møte daglige utfordringer som ambulansearbeider.

For å få fagbrev må du ha 2 år som lærling innen ambulansetjenesten etter Vg2.

Her kan du lese mer om ambulansefag og
hvilke fag du skal ha dette året

Litt om programfagene:

Grunnleggende helsefag
Programfaget dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner. Kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk, kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin
Programfaget dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner. Systematikk i undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og pårørende.

Ambulanseoperative emner
Programfaget dreier seg om hvordan ambulanseoppdrag utføres på sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier programfaget seg om samhandling og kommunikasjon samt riktig navigasjon. Stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres mentale helse inngår i faget. Bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskade er også en del av faget.

I tillegg har vi faget yrkesfaglig fordypning. I dette faget blir elevene i perioder utplassert i ambulansetjenesten.

Laveste inntakspoengsum til ambulansefag høsten 2020 var 4,8.

Kontaktpersoner

May-Britt Harjo
Avdelingsleder helse og oppvekstfag
Bjørn Einar Helland
Lærer
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver