VGS Narvik - Medier og kommunikasjon (vg1 studieforberedende)

NB: Skoleåret 2019/2020 blir det ikke startet opp klasse på medier og kommunikasjon grunnet lavt søkertall. Det vil være mulig å søke igjen for skoleåret 2020/2021.

For deg som ønsker å fordype deg i arbeid med tekst, lyd og bilde.
 

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen medie- og kommunikasjonsfag.

Klikk for stort bilde

Utdanningen er spesielt rettet mot arbeid og videre utdanning innenfor journalistikk, reklame og informasjonsarbeid.

Du bør være kreativ, søkende med god språkfølelse og kritisk sans. Videre må du kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne håndtere problemer under stress. Du bør ha interesse for digital teknologi og nye medier.

Beskrivelse av medier og kommunikasjon

Felles programfag:
- Mediesamfunnet 1
- Medieuttrykk 1
- Fellesfagene består av: matematikk, engelsk, kroppsøving, norsk og naturfag.

Litt om programfagene

Mediesamfunnet:

Opplæringen skal bidra til at eleven utvikler kompetanse om mediebruk, medieyrker og tradisjonelle og nye arbeidsformer i mediebransjen. Det er viktig at eleven forstår og reflekterer over problemstillinger innen medienes rolle i samfunnet og innen mediepolitikk og mediemakt.

Videre skal opplæringen legge til rette for å utvikle selvstendighet, samarbeidsevne og kritisk vurdering.

Medieuttrykk:

Opplæringen skal legge til rette for at eleven får utviklet kommunikasjonskompetanse og verktøyferdigheter gjennom å løse praktiske oppgaver individuelt og i grupper. Programfaget skal bidra til å utvikle omstillingsdyktige elever som kan skape tradisjonelle og nye mediebudskap for ulike kanaler ved å bruke design, tekst, lyd og bilde.

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Halvor Størmer
Lærer
Grethe Einarsen
Lektor