VGS Narvik - Medier og kommunikasjon (vg2)

Klikk for stort bilde

For deg som ønsker å videreutvikle og fordype deg enda mer i arbeid med tekst, lyd og bilde. Bygger på den kompetansen du har tilegnet deg på Vg1 Medier og kommunikasjon.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Beskrivelse av medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilder til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier.

Programområdet skal medvirke til å utvikle den enkeltes kompetanse i kommunikasjon, design og medieproduksjon, evne til å gjenkjenne historiske uttrykk og oppøve kreative ferdigheter.

Opplæringen i medier og kommunikasjon skal være relevant for ulike medieyrker. Opplæringen i programfagene skal gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver bidra til gode arbeidsvaner og evne til selvstendighet og samarbeid i tverrfaglig arbeid.

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Grethe Bjørgan
Lærer
Grethe Einarsen
Lektor