VGS Narvik - Medier og kommunikasjon (vg2)

For deg som ønsker å videreutvikle og fordype deg enda mer i arbeid med tekst, lyd og bilde. Bygger på den kompetansen du har tilegnet deg på Vg1 Medier og kommunikasjon.

Beskrivelse av medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilder til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier.

Programområdet skal medvirke til å utvikle den enkeltes kompetanse i kommunikasjon, design og medieproduksjon, evne til å gjenkjenne historiske uttrykk og oppøve kreative ferdigheter.

Opplæringen i medier og kommunikasjon skal være relevant for ulike medieyrker. Opplæringen i programfagene skal gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver bidra til gode arbeidsvaner og evne til selvstendighet og samarbeid i tverrfaglig arbeid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Marit Stokkedal
Adjunkt m/tilleggsut
Grethe Einarsen
Lektor